Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

LAMMC Mokslo tarybos posėdis

Nuo: 2019-10-10 14:00
Iki: 2019-10-10 17:00
Vieta: Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Žemdirbystės institutas (Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r.), Seminarų salė (1-12 kab.)
Kontaktinis asmuo: dr. Virginijus Feiza
Tel. 8 688 87 249

Posėdžio darbotvarkė:

  1. Naujo LAMMC Mokslo tarybos nario tvirtinimas ir LAMMC Mokslo tarybos Sekretoriaus rinkimai (V. Feiza).
  2. LAMMC mokslo darbuotojų Atestacijos-konkurso rezultatų tvirtinimas (G. Brazauskas).
  3. LAMMC filialų struktūrinių padalinių vedėjų tvirtinimas (G. Brazauskas).
  4. Komisijos ataskaita dėl LAMMC ilgalaikių lauko bandymų perspektyvų ir efektyvaus jų rezultatų panaudojimo intensyvinant tarptautinį bendradarbiavimą (V. Feiza).
  5. Dėl kasmetinio LAMMC vertinimo (V.Tilvikienė).
  6. Doktorantūros klausimai (V.Tilvikienė).
  7. Dėl sąmatos doktorantūros stažuotėms (V.Tilvikienė).
  8. Dėl kandidatų į LMA Jaunosios akademijos narius iškėlimo (Ž. Kadžiulienė).
  9. Kiti klausimai.
En