Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

LAMMC mokslo tarybos posėdis

Nuo: 2022-05-09 14:00
Iki: 2022-05-09 16:00
Vieta: Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras (Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r. sav., Seminarų salė (1-12)
Kontaktinis asmuo: dr. Audronė Mankevičienė

Darbotvarkė

  1. Informacija apie Centro veiklos aktualijas (Centro direktorius Gintaras Brazauskas)
  2. Konkurso-atestacijos komisijos sprendimų svarstymas ir tvirtinimas (Centro direktorius Gintaras Brazauskas)
  3. Nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu svarstymas ir tvirtinimas (Vyriausioji ekonomistė Giedrė Šeškauskaitė)
  4. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo panaudos pagrindais (Vyriausioji ekonomistė Giedrė Šeškauskaitė)
  5. Centro strategijos įgyvendinimo priemonių rodiklių svarstymas ir tvirtinimas (Centro direktorius Gintaras Brazauskas)
  6. Centro struktūros pakeitimo svarstymas ir tvirtinimas (Centro direktorius Gintaras Brazauskas)
  7. Kiti klausimai
En