Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Lauko diena „Augalų apsauga žieminiuose rapsuose ir žieminiuose kviečiuose “

Nuo: 2019-06-20 10:00
Iki: 2019-06-20 13:00
Vieta: LAMMC Žemdirbystės institutas (Instituto al. 1, Akademijos mstl., Kėdainių r. sav.) ir ūkininkės Birutės Vaitelytės laukai
Kontaktinis asmuo: dr. Antanas Ronis
Tel. 8 612 43 139

Pranešėjai: Birutė Vaitelytė (ūkininkė); Laimis Lapkūnas (LŽŪKT konsultantas); dr. Gražina Kadžienė, dr. Antanas Ronis, dr. Birutė Vaitelytė, dr. Jūratė Ramanauskienė (LAMMC ŽI mokslininkai).

Programa

Organizatoriai: Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Žemdirbystės institutas ir Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba.

Lauko diena vykdoma pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“ projektą Nr. 35BV-KK-17-1-03770-PR001 „Integruotos kenksmingųjų organizmų kontrolės kryptingas diegimas intensyvaus ūkininkavimo sąlygomis“.

En