Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Lauko diena „Tarpinių pasėlių (posėlių) poveikis po jų auginamiems augalams (bulvėms)“

Nuo: 2019-09-12 10:00
Iki: 2019-09-12 13:00
Vieta: LAMMC Rumokų bandymų stotis (Klausučių g. 20, Klausučiai, Vilkaviškio r.)
Kontaktinis asmuo: dr. Lina Šarūnaitė, Lina Ramanauskaitė
Tel. 8 615 51 431, 8 674 58 491

Lektoriai: dr. Irena Deveikytė, dr. Vytautas Seibutis, dr. Dovilė Avižienytė.

Programa

Atmintinė

Organizatorius Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Žemdirbystės institutas.

Lauko diena vykdoma pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos srities „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“ projektą Nr. 14PA-KK-17-1-01532-PR001 „Sėjomainų įvairinimas ir agrotechnologijų optimizavimas biologinės įvairovės bei agroekosistemų funkcijų atkūrimui“.

En