Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-mečio paminėjimas

Nuo: 2020-03-09 14:00
Iki: 2020-03-09 16:30
Vieta: Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Žemdirbystės institutas (Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r.)
En