Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Mokslinė konferencija „Augalininkystės mokslo naujovės ir technologijų plėtra“

Nuo: 2018-06-14 10:00
Iki: 2018-06-14 16:00
Vieta: Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Žemdirbystės institutas (Instituto al. 1, Akademija, 58344 Kėdainių r.), posėdžių salė
El. paštas lammc@lammc.lt
Tel. 8 347 37 271
Mokslinė konferencija „Augalininkystės mokslo naujovės ir technologijų plėtra“

Programa. Renginį remia LR žemės ūkio ministerija.

En