Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Mokslo tarybos posėdis

Nuo: 2023-03-15 14:00
Iki: 2023-03-15 16:00
Vieta: LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto Vaisių ir daržovių perdirbimo technologijų modeliavimo atviros prieigos centras (Sodų g. 5, Babtai, Kauno r.)
Kontaktinis asmuo: dr. Audronė Mankevičienė

POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

  1. LAMMC 2022 metų veiklos ataskaitos svarstymas ir tvirtinimas (G. Brazauskas).
  2. Konkurso-atestacijos rezultatų svarstymas ir tvirtinimas (G. Brazauskas).
  3. Mokslo skyrių/laboratorijų vedėjų svarstymas ir tvirtinimas (G. Brazauskas).
  4. LAMMC strateginio plano  ir strategijos įgyvendinimo plano svarstymas ir tvirtinimas (V. Tilvikienė).
  5. Komisijos mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti organizavimo aprašo bei mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų ir privalomos mokslo ir studijų institucijos tyrėjų kompetencijos aprašo parengimui sudarymas (G. Brazauskas).
  6. Pastatų perdavimo Turto bankui svarstymas ir tvirtinimas (A. Ronis).
En