Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Nuotraukų parodos „Prisiminkime praėjusius 2019 metus“ uždarymas

Nuo: 2020-01-31 08:00
Iki: 2020-01-31 17:00
Vieta: Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės instituto biblioteka (Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r.)
En