Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Pretendentai eiti vyriausiųjų mokslo darbuotojų pareigas pristatys savo mokslinę veiklą

Nuo: 2019-10-04 09:00
Iki: 2019-10-04 12:00
Vieta: Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras (Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r.), seminarų salė (1-12 kab.)
El. paštas lammc@lammc.lt
Pretendentai eiti vyriausiųjų mokslo darbuotojų pareigas pristatys savo mokslinę veiklą

Viešas seminaras, kuriame pretendentai eiti vyriausiųjų mokslo darbuotojų pareigas pristatys vykdomą ir numatomą vykdyti mokslinę veiklą, mokslinių tyrimų rezultatus ir perspektyvas.

Programa:

9.00–9.30

Grūdų ir kitų fitožaliavų sudėties aspektai bei tyrimų perspektyvos.

Dr. Jurgita Cesevičienė

9.30–10.00

Dirvožemio kokybė ir jos kitimo perspektyvos skirtingo intensyvumo žemdirbystės sistemose.

Dr. Dalia Feizienė

10.00–10.30

Tręšiamųjų produktų įtakos dirvožemiui tyrimas ir jų efektyvumo vertinimo sistemos sudarymas.

Dr. Romas Mažeika

10.30–11.00

Integruotoji kenksmingųjų organizmų kontrolė (IKOK): subalansuotos tvarios ekosistemos ir sveikos aplinkos palaikymas mažinant pesticidų naudojimą.

Dr. Roma Semaškienė

11.00–11.30

Mokslas ir technologinė pažanga verslinėje sodininkystėje.

Dr. Nobertas Uselis

En