Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

„Pyragų diena“

Nuo: 2019-11-06 15:00
Iki: 2019-11-06 16:00
Vieta: Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Žemdirbystės institutas (Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r.), Paveikslų salė
En