Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Seminaras „Pieninių galvijų šėrimui skirtų žolinių pašarų gamybos ir kokybės aspektai“

Nuo: 2018-06-15 10:00
Iki: 2018-06-15 13:00
Vieta: Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Žemdirbystės institutas (Instituto al. 1, Akademija, 58344 Kėdainių r.)
Kontaktinis asmuo: dr. Audronė Mankevičienė
Tel. 8 610 49 336

Lektoriai: dr. Jonas Šlepetys, dr. Bronislava Butkutė, dr. Eglė Petraitienė, dr. Alvyra Šlepetienė, dr. Jurgita Cesevičienė, dr. Audronė Mankevičienė. Organizatorius Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Žemdirbystės institutas.
Seminaras vykdomas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos srities „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“ projektą Nr. 14PA-KK-17-1-01503-PR001 „Konservuotų pašarų kokybės ir rizikos vertinimas pieninių galvijų šėrimo pilnavertiškumo ir gerovės užtikrinimui“.

Programa. Atmintinė

En