Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Seminaras „Pluoštinių kanapių ir kitų augalų svarba efektyviam ekologiniam ūkiui“

Nuo: 2020-02-12 10:00
Iki: 2020-02-12 12:35
Vieta: Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Žemdirbystės institutas (Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r.)
Tel. +370 672 64 433

Reikalinga registracija:
simonas.budrevicius@aurorahemp.com,
+370 672 64 433

Programa

En