Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Seminaras: projekto „Integruotosios kenksmingųjų organizmų kontrolės (IKOK) sprendimai“ pristatymas

Nuo: 2020-01-29 10:00
Iki: 2020-01-29 13:00
Vieta: Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Žemdirbystės institutas (Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r.), Seminarų salė (1-12 kab.)

Programa

10.00 Pasisveikinimas ir dalyvių prisistatymas.

10.10 Bendras įvadas apie projektą „IKOK sprendimai“ (Roma Semaškienė).

10.20 SpotIT sprendimai lapų dėmėtligių kontrolei  (A. Ronis).

10.40 Augalų apsaugos klausimų sąsajos su „IKOK sprendimai” (Roma Semaškienė).

10.50 Klausimynas apie paskatas ir kliūtis ūkininkams naudotis sprendimų priėmimo sistemomis (SPS).

11.50 Grupių diskusjos šiomis temomis: 

  • Projekto WP3 idėjų pristatymas bei pasiūlymai dėl projekto „IKOK sprendimai“ platformos ir informacinės sistemos.
  • Pasiūlymai ir norai dėl būsimos platformos funkcijų.
  • Potencialios Sprendimų priėmimo sistemos „IKOK sprendimai“ platformai.
  • Konkretūs klausimai iš WP4.
  • Sprendimų priėmimo sistemos kūrėjų ir tyrėjų pasiūlymai dėl naudojamų sistemų tinkamumo įvertinimo, duomenų rinkimo ir kt. klausimai.

12.30 Diskusijos esminių klausimų apibendrinimas ir pasiūlymų indentifikavimas visais diskutuotais klausimais.

13.00 Susitikimo pabaiga.

En