Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Seminaras „Tarpinių pasėlių ir supaprastinto žemės dirbimo poveikis agroekosistemoms“

Nuo: 2020-02-26 11:00
Iki: 2020-02-26 14:00
Vieta: LAMMC Rumokų bandymų stotis (Klausučių g. 20, Klausučiai, Vilkaviškio r.)
Kontaktinis asmuo: dr. Lina Šarūnaitė, Lina Ramanauskaitė
Tel. 8 615 51 431, 8 674 58 491

Lektoriai: dr. Dovilė Avižienytė, dr. Irena Deveikytė, dr. Vytautas Seibutis, dr. Zita Brazienė.

Programa

Atmintinė

Organizatorius Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Žemdirbystės institutas.

Seminaras vykdomas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos srities „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“ projektą Nr. 14PA-KK-17-1-01532-PR001 „Sėjomainų įvairinimas ir agrotechnologijų optimizavimas biologinės įvairovės bei agroekosistemų funkcijų atkūrimui“.

En