Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

„Tarptautinio bendradarbiavimo skatinimas“ (Lietuvos mokslo tarybos finansuojamos priemonės)

Nuo: 2019-04-10 13:30
Iki: 2019-04-10 16:15
Vieta: Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Žemdirbystės institutas (Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r.), Seminarų salė (1-12 kab.)
Kontaktinis asmuo: Greta Čapkauskaitė
Tel. 8 674 64 207
„Tarptautinio bendradarbiavimo skatinimas“ (Lietuvos mokslo tarybos finansuojamos priemonės)

Projekto LINO LT tikslas – skatinti Lietuvos mokslo tarptautiškumą stiprinant šalies tyrėjų ir mokslo vadybininkų gebėjimus dalyvauti tarptautinėse mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) bei inovacijų srities programose.

Dalyvio anketa

Programa

En