Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Viešas Anos Dovilės JUŠKYTĖS disertacijos gynimas

Nuo: 2022-12-21 13:00
Iki: 2022-12-21 15:00
Vieta: Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras (Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r. sav.)
Kontaktinis asmuo: Urtė Stulpinaitė
Viešas Anos Dovilės JUŠKYTĖS disertacijos gynimas

Viešas Anos Dovilės JUŠKYTĖS disertacijos JUODOJO SERBENTO ATSPARUMO REVERSIJOS VIRUSUI GENETINĖ KONTROLĖ / GENETIC CONTROL OF RESISTANCE TO BLACKCURRANT REVERSION VIRUS gynimas. SantraukaDisertacija

Norintieji stebėti gynimą nuotoliniu būdu, gali prisijungti prie MS Teams.

Mokslinis vadovas
Prof. habil. dr. Vidmantas Stanys (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Žemės ūkio mokslai, Agronomija A001)

Mokslinė konsultantė
Dr. Ingrida Mažeikienė (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Žemės ūkio mokslai, Agronomija A001)

Gynimo tarybos nariai
Pirmininkė – dr. Rita Armonienė (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Žemės ūkio mokslai, Agronomija A001)
Prof. dr. Aušra  Blinstrubienė  (Vytauto  Didžiojo  universitetas, Žemės  ūkio  mokslai, Agronomija A001)
Prof. habil.  dr. Eugenija Kupčinskienė (Vytauto Didžiojo universitetas, Gamtos mokslai, Biologija N 010)
Prof. dr. Donatas Žvingila (Vilniaus universitetas, Gamtos mokslai, Biologija N 010)
Dr. Gunārs Lācis (Latvijos sodininkystės institutas, Žemės ūkio mokslai, Agronomija 001)

Su disertacija galima susipažinti Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo, Vytauto Didžiojo universiteto ir Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro bibliotekose.

En