Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Viešas ASTOS DOFTARTĖS disertacijos gynimas

Nuo: 2021-08-23 10:00
Iki: 2021-08-23 12:00
Vieta: Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras (Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r.)
Viešas ASTOS DOFTARTĖS disertacijos gynimas

Viešas Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro doktorantės Astos DOFTARTĖS žemės ūkio mokslų Miškotyros mokslo krypties daktaro disertacijos MIŠKŲ ŪKIO DARNUMAS IR JAM ĮTAKĄ DARANTYS VEIKSNIAI SMULKIAME PRIVAČIAME MIŠKŲ ŪKYJE / FORESTRY SUSTAINABILITY AND FACTORS AFFECTING IT IN SMALL-SCALE PRIVATE FORESTRY (Miškotyra A 004) gynimas. Visas disertacijos tekstasAnotacija

Svarbi informacija! Renginyje galima dalyvauti tik su Galimybių pasu. Neturintieji Galimybių paso gynimą galės stebėti per MS Teams platformą: gynimo nuoroda.

Mokslinė vadovė

Dr. Diana Lukminė (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Žemės ūkio mokslai, Miškotyra A 004)

Gynimo tarybos nariai
Pirmininkas – prof. dr. Vitas Marozas (Vytauto Didžiojo universitetas, Žemės ūkio mokslai, Miškotyra A 004)
Dr. Iveta Varnagirytė-Kabašinskienė (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Žemės ūkio mokslai, Miškotyra A 004)
Prof. dr. Vlada Vitunskienė (Vytauto Didžiojo universitetas, Socialiniai mokslai, Ekonomika S 004)
Dr. Vaidotas Lygis (Gamtos tyrimų centras, Žemės ūkio mokslai, Miškotyra A 004)
Dr. Miika Kajanus (Savonijos taikomųjų mokslų universitetas, Socialiniai mokslai, Ekonomika S 004)

Su disertacija galima susipažinti Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo, Vytauto Didžiojo universiteto ir Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro bibliotekose.

En