Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Viešas disertacijos svarstymas

Nuo: 2017-10-04 13:00
Iki: 2017-10-04 13:00
Vieta: Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Žemdirbystės institutas (Instituto al. 1, Akademija, 58344 Kėdainių r.), 1-12 kabinetas
Viešas disertacijos svarstymas

Viešas Monikos Vilkienės disertacijos projekto „Organinės anglies atsargų kaupimosi dirvožemyje dėsningumų tyrimas panaudojant bioindikatorius“ svarstymas.

En