Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Viešas disertacijos svarstymas

Nuo: 2017-10-31 12:00
Iki: 2017-10-31 12:00
Vieta: Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Žemdirbystės institutas (Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r.), 1-12 kabinetas
Viešas disertacijos svarstymas

Viešas Viktorijos Vaštakaitės disertacinio projekto „Fotofiziologiniai efektai metabolitų ir mineralinių elementų valdymui daiginiuose“ svarstymas. 

En