Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Viešas disertacijų svarstymas

Nuo: 2018-03-14 10:00
Iki: 2018-03-14 10:00
Vieta: Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Žemdirbystės institutas (Instituto al. 1, Akademija, 58344 Kėdainių r.), 1-12 kabinetas
Viešas disertacijų svarstymas

Viešas disertacinių darbų svarstymas:

Eglės NORKEVIČIENĖS  „Rykštinės soros (Panicum virgatum l.) agrobiologinis potencialas europos nemoralinėje zonoje“. Mokslinė vadovė dr. Bronislava Butkutė, mokslinė konsultantė dr. Nijolė Lemežienė;

Donatos TOMCHUK „Žolynų kokybinis kitimas ir anglies sankaupos įvairiose ekosistemose“. Mokslinė vadovė dr. Regina Skuodienė, mokslinis konsultantas dr. Jonas Šlepetys.

En