Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Viešas disertacijų svarstymas

Nuo: 2018-04-04 10:00
Iki: 2018-04-04 10:00
Vieta: Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Žemdirbystės institutas (Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r.), 1-12 kabinetas
Viešas disertacijų svarstymas

Jono VIŠKELIO „Technologinių priemonių ir biologinių veiksnių intensyviuose obelų (Malus × domestica Borkh.) soduose įtaka vaisių kokybei“. Mokslinis vadovas dr. Darius Kviklys;

Loretos ALEKNAVIČIENĖS „Žolynų kokybinis kitimas ir anglies sankaupos įvairiose ekosistemose“. Mokslinis vadovas prof. habil. dr. Gediminas Staugaitis.

En