Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Viešas disertacijų svarstymas

Nuo: 2020-09-17 09:00
Iki: 2020-09-17 17:00
Vieta: svarstymai vyks nuotoliniu būdu
Viešas disertacijų svarstymas

Š. m. rugsėjo 17 d. nuo 9.00 val. nuotoliniu būdu vyks viešas disertacinių darbų svarstymas:

  • Mykola Kochiieru disertacinio darbo „Augalinės dangos ir vandentalpos įtaka skirtingos genezės dirvožemių fiziko-cheminėms ir biofizikinėms savybėms“. Mokslinis vadovas dr. Virginijus Feiza, mokslinis konsultantas doc. dr. Jonas Volungevičius.

  • Yuliia Kochiieru disertacinio darbo „Duoninių javų žaliavos ir produktų kokybės tyrimai mikotoksinų aspektu“. Mokslinė vadovė dr. Audronė Mankevičienė, mokslinė konsultantė dr. Jurgita Cesevičienė.

  • Gintarės Bajerkevičienės disertacinio darbo „Skirtingų medžių rūšių, jų populiacijų ir modeliuojamų besiformuojančių miško bendrijų atsakas ir plastiškumas jauname amžiuje modeliuojamų klimato kaitos ir kitų streso veiksnių poveikyje“. Mokslinis vadovas prof. dr. Alfas Pliūra.

  • Beno Šilinsko disertacinio darbo „Paprastosios eglės (Picea abies (L.) Karst.) ir paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) medienos savybių priklausomybė nuo augimo sąlygų ir medyno priežiūros priemonių“. Mokslinė vadovė dr. Iveta Varnagirytė-Kabašinskienė.

Maloniai kviečiame prisijungti: nuoroda

En