Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Viešas disertacijų svarstymas

Nuo: 2021-10-13 09:00
Iki: 2021-10-13 12:00
Vieta: MS Teams platforma
Kontaktinis asmuo: Urtė Stulpinaitė
Viešas disertacijų svarstymas

Nuotoliniai disertacijų svarstymai: 

  1. Linos Dėnės, AUGALINIAI EKSTRAKTAI – ANTIGRYBINĖS MEDŽIAGOS BOTRYTIS CINEREA BIOKONTROLEI, mokslinė vadovė dr. Alma Valiuškaitė;
  2. Viktorijos Gecaitės, AUGALŲ MITYBOS OPTIMIZAVIMAS DVINARIAIS PASĖLIAIS EKOLOGINĖJE AGROSISTEMOJE, mokslinė vadovė dr. Aušra Arlauskienė;
  3. Lino Jurgučio, DIRVOŽEMIO SAVYBIŲ GERINIMAS AUGALŲ TRĘŠIMUI NAUDOJANT SKIRTINGUS ANAEROBINĖS FERMENTACIJOS PROCESO PRODUKTUS, mokslinė vadovė dr. Alvyra Šlepetienė;
  4. Tomo Žukaičio, SKIRTINGŲ ŽEMĖS DIRBIMO SISTEMŲ ĮTAKA ORGANINĖS ANGLIES TVARUMUI SUNKAUS PRIEMOLIO DIRVOŽEMYJE, mokslinė vadovė dr. Inga Liaudanskienė. 

Maloniai kviečiame prisijungti: renginio nuoroda

En