Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Viešas GINTARĖS ŠIDLAUSKAITĖS disertacijos gynimas

Nuo: 2022-06-22 13:00
Iki: 2022-06-22 15:00
Vieta: Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras (Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r. sav.)
Kontaktinis asmuo: Urtė Stulpinaitė

Gamtos mokslų ekologijos ir aplinkotyros mokslo krypties disertacijos tema PUPINIŲ IR MIGLINIŲ ŽOLIŲ TARPRŪŠINIS SUDERINAMUMAS DAUGIAMEČIŲ ŽOLYNŲ KOKYBINIAM PRODUKTYVUMUI IR AGROEKOSISTEMOS FUNKCIJŲ TVARUMUI / LEGUMES AND GRASSES INTERSPECIES COMPATIBILITY FOR PERENNIAL SWARDS PRODUCTIVITY AND FOR SUSTAINABILITY OF THE AGROECOSYSTEM FUNCTIONS. DisertacijaAnotacija

MS Teams prisijugimas: spauskite čia

Mokslinė vadovė

Dr. Žydrė Kadžiulienė (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Žemės ūkio mokslai, Agronomija, A 001)

Gynimo tarybos nariai

Pirmininkas – prof. habil. dr. Pavelas Duchovskis (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Gamtos mokslai, Ekologija ir aplinkotyra N 012)
Dr. Eglė Norkevičienė (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Žemės ūkio mokslai, Agronomija A 001)
Prof. dr. Audrius Dėdelė (Vytauto Didžiojo universitetas, Gamtos mokslai, Ekologija ir aplinkotyra N 012)
Dr. Valerijus Rašomavičius (Gamtos tyrimų centras, Gamtos mokslai, Botanika N 013)
Dr. Henn Raave (Estijos gyvybės mokslų universitetas, Žemės ūkio mokslai, Agronomija A 001)

Su disertacija galima susipažinti Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo, Vytauto Didžiojo universiteto ir Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro bibliotekose.

En