Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Viešas Ievos Narutytės disertacijos svarstymas

Nuo: 2018-02-07 12:00
Iki: 2018-02-07 12:00
Vieta: Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Žemdirbystės institutas (Instituto al. 1, Akademija, 58344 Kėdainių r.), 1-12 kabinetas
Viešas Ievos Narutytės disertacijos svarstymas

Ievos Narutytės disertacijos projekto „Bioskaidžių atliekų kompostų poveikis augalams ir dirvožemiui“ svarstymas.

En