Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Viešas Lino JURGUČIO disertacijos gynimas

Nuo: 2021-12-17 13:00
Iki: 2021-12-17 15:00
Vieta: MS Teams platforma
Kontaktinis asmuo: Urtė Stulpinaitė
Viešas Lino JURGUČIO disertacijos gynimas

Viešas Lino JURGUČIO žemės ūkio mokslų Agronomijos mokslo krypties daktaro disertacijos DIRVOŽEMIO SAVYBIŲ GERINIMAS AUGALŲ TRĘŠIMUI NAUDOJANT SKIRTINGŲ SAVYBIŲ BIODUJŲ GAMYBOS PROCESO BIOMASES (DIGESTATUS) / IMPROVEMENT OF SOIL PROPERTIES WHILE USING THE DIFFERENT PRODUCTS OF ANAEROBIC DIGESTION PROCESS FOR THE PLANT FERTILIZATION (Agronomija A 001) gynimas. Visas disertacijos tekstas. Anotacija

Renginio MS Teams nuoroda

Mokslinė vadovė – dr. Alvyra Šlepetienė (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Žemės ūkio mokslai, Agronomija, A 001)

Mokslinis konsultantas – doc. dr. Jonas Volungevičius (Vilniaus universitetas, Gamtos mokslai, Fizinė geografija, N 006)

Gynimo tarybos nariai

Pirmininkas – prof. habil. dr. Zenonas Dabkevičius (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Žemės ūkio mokslai, Agronomija, A001)
Prof. habil. dr. Rimantas Velička (Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija, Žemės ūkio mokslai, Agronomija, A 001)
Prof. habil. dr. Gediminas Staugaitis (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Žemės ūkio mokslai, Agronomija, A 001)
Dr. Violeta Juškienė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Žemės ūkio mokslai, Gyvūnų mokslai, A 003)
Dr. Anneli Adler (Švedijos žemės ūkio mokslų universitetas, Gamtos mokslai, Ekologija ir aplinkotyra, N 012)


Su disertacija galima susipažinti Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo, Vytauto Didžiojo universiteto ir Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro bibliotekose.

En