Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Viešas Mildos MURAŠKIENĖS disertacijos gynimas

Nuo: 2023-03-23 10:00
Iki: 2023-03-23 12:00
Vieta: Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras (Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r. sav.)
Kontaktinis asmuo: Urtė Stulpinaitė
Viešas Mildos MURAŠKIENĖS disertacijos gynimas

Viešas Mildos MURAŠKIENĖS disertacijos DIRVOŽEMIO MIKROORGANIZMŲ BIOMASĖS ANGLIES IR AZOTO ĮVERTINIMAS LIETUVOS MINERALINIUOSE DIRVOŽEMIUOSE SKIRTINGOJE ŽEMĖNAUDOJE / EVALUATION OF SOIL MICROBIAL BIOMASS CARBON AND NITROGEN IN LITHUANIAN MINERAL SOILS IN DIFFERENT LAND USE gynimas. Santrauka. Disertacija

Norintieji stebėti gynimą nuotoliniu būdu, gali prisijungti prie MS Teams.

Mokslinis vadovas
Dr. Kęstutis Armolaitis (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Žemės ūkio mokslų sritis, Miškotyra A 004).

Gynimo tarybos nariai
Pirmininkas – dr. Virgilijus Baliuckas (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Žemės ūkio mokslai, Miškotyra A 004)
Prof. habil. dr. Algirdas Augustaitis (Vytauto Didžiojo universitetas, Žemės ūkio mokslai, Miškotyra A 004)
Prof. dr. Ingrida Šaulienė (Vilniaus universitetas, Gamtos mokslai, Biologija N 010)
Dr. Monika Vilkienė (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Žemės ūkio mokslai, Agronomija A 001)
Dr. Andis Lazdiņš (Latvijos valstybinis miškų tyrimo institutas „Silava“, Žemės ūkio mokslai, Miškotyra A 004)

Su disertacija galima susipažinti Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo, Vytauto Didžiojo universiteto ir Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro bibliotekose.

En