Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Viešas Mohammad ALMOGDAD disertacijos gynimas

Nuo: 2021-12-17 09:00
Iki: 2021-12-17 11:00
Vieta: MS Teams platforma
Kontaktinis asmuo: Urtė Stulpinaitė
Viešas Mohammad ALMOGDAD disertacijos gynimas

Viešas Mohammad ALMOGDAD žemės ūkio mokslų Agronomijos mokslo krypties daktaro disertacijos KENKĖJŲ IŠPLITIMAS, ŽALA IR KONTROLĖ PAŠARINĖSE PUPOSE (VICIA FABA LINN.) / THE OCCURRENCE, HARMFULNESS AND CONTROL OF INSECT PEST SPECIES IN BROAD BEAN (VICIA FABA LINN.) (Agronomija A 001) gynimas. Visas disertacijos tekstas. Anotacija

Renginio MS Teams nuoroda

Mokslinė vadovė – dr. Roma Semaškienė (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Žemės ūkio mokslai, Agronomija, A 001)

Gynimo tarybos nariai

Pirmininkas – prof. habil. dr. Zenonas Dabkevičius (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Žemės ūkio mokslai, Agronomija, A 001)
Prof. dr. Biruta Bankina (Latvijos gamtos mokslų ir technologijų universitetas, Agronomija, A 001)
Dr. Rasa Bernotienė (Gamtos tyrimų centras, Gamtos mokslai, Zoologija, N 014)
Dr. Žydrė Kadžiulienė (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Žemės ūkio mokslai, Agronomija, A 001)
Doc. dr. Rita Pupalienė (Vytauto Didžiojo universitetas, Žemės ūkio mokslai, Agronomija, A 001)

 

Su disertacija galima susipažinti Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo, Vytauto Didžiojo universiteto ir Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro bibliotekose.

En