Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Viešas Pauliaus ASTRAUSKO disertacijos gynimas

Nuo: 2024-06-18 13:00
Iki: 2024-06-18 15:00
Vieta: Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras (Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r. sav.)
Viešas Pauliaus ASTRAUSKO disertacijos gynimas

Viešas Pauliaus ASTRAUSKO disertacijos LIETUVOS BALTIJOS AUKŠTUMŲ PIETINĖS DALIES DIRVOŽEMIO DANGOS SAVYBĖS IR JŲ ĮTAKA ŽIEMINIAMS KVIEČIAMS / THE PROPERTIES OF SOIL COVER IN THE SOUTHERN PART OF LITHUANIA’S BALTIC UPLANDS AND THEIR INFLUENCE ON WINTER WHEAT gynimas. Visas disertacijos tekstasAnotacija

Spustelėkite čia, norėdami prisijungti prie MS Teams susitikimo

Mokslinis vadovas

Prof. habil. dr. Gediminas Staugaitis (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų   centras, Žemės ūkio mokslai, Agronomija A  001)

Disertacijos gynimo taryba

Dr. Alvyra Šlepetienė (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Žemės ūkio mokslai, Agronomija A 001) – pirmininkė

Dr. Virmantas Povilaitis (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Žemės ūkio mokslai, Agronomija A 001)

Prof. dr. Zita Kriaučiūnienė (Vytauto Didžiojo universitetas, Žemės ūkio mokslai, Agronomija A 001)

Dr. Judita Koreivienė (Gamtos tyrimų centras, Gamtos mokslai, Ekologija ir aplinkotyra N 012)

Doc. dr.  Ana Luisa Fernando (Lisabonos  NOVA  universitetas, Žemės ūkio mokslai, Agronomija A 001)

En