Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Viešas Žygimanto Staugaičio disertacijos svarstymas

Nuo: 2018-06-12 10:00
Iki: 2018-06-12 10:00
Vieta: Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Žemdirbystės institutas (Instituto al. 1, Akademija, 58344 Kėdainių r.), 1-12 kabinetas
Viešas Žygimanto Staugaičio disertacijos svarstymas

Viešas disertanto Žygimanto Staugaičio disertacinio darbo „Dirvožemio kokybei svarbių anglies ir azoto junginių sudėtis ir pokyčiai auginant daugiamečius žolinius energetinės paskirties augalus“ (mokslinė vadovė dr. Alvyra Šlepetienė) svarstymas.

Su disertacija galima susipažinti: 
https://www.dropbox.com/sh/h9mg7uwin6pn3j9/AACQmoSrrUJd0YZWa7TlB3Xta?dl=0&preview=Disertacijos+projektas_Staugaitis.docx 

En