Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Vieši Eglės Norkevičienės ir Donatos Tomchuk disertacijų gynimai

Nuo: 2018-06-08 10:00
Iki: 2018-06-08 10:00
Vieta: Aleksandro Stulginskio universiteto centrinių rūmų posėdžių salė (Studentų g. 11, Akademijos mstl., 53361 Kauno r., 217 kab.)
Vieši Eglės Norkevičienės ir Donatos Tomchuk disertacijų gynimai

10 val. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro disertantės EGLĖS NORKEVIČIENĖS žemės ūkio mokslų srities Agronomijos mokslo krypties daktaro disertacijos „Rykštinės soros (Panicum virgatum L.) agrobiologinis potencialas Europos nemoralinėje zonoje" gynimas Aleksandro Stulginskio universiteto (Studentų g. 11, Akademijos mstl., 53361 Kauno r.) centrinių rūmų posėdžių salėje (217 kab.).

Mokslinė vadovė

Dr. Bronislava Butkutė (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Žemės ūkio mokslai, Agronomija 01 A)

Pirmininkė

Dr. Aušra Brazaitytė (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Žemės ūkio mokslai, Agronomija 01 A)

Nariai

Prof. habil. dr. Īzaks Rašals (Latvijos universitetas, Biomedicinos mokslai, Biologija 01 B)
Prof. dr. Aušra Marcinkevičienė (Aleksandro Stulginskio universitetas, Žemės ūkio mokslai, Agronomija 01 A)
Dr. Regina Skuodienė (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Žemės ūkio mokslai, Agronomija 01 A)
Dr. Juozas Labokas (Gamtos tyrimų centras, Biomedicinos mokslai, Botanika 04 B)
 
Su disertacija galima susipažinti Aleksandro Stulginskio universiteto ir Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro bibliotekose.

13 val. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro disertantės DONATOS TOMCHUK žemės ūkio mokslų srities Agronomijos mokslo krypties daktaro disertacijos „Žolynų požeminė biomasė ir organinės anglies sankaupos skirtingo reljefo ekosistemose“ gynimas Aleksandro Stulginskio universiteto (Studentų g. 11 Akademijos mstl., 53361 Kauno r.) centrinių rūmų posėdžių salėje (217 kab.).

Mokslinė vadovė

Dr. Regina Skuodienė (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Žemės ūkio mokslai, Agronomija 01A)

Pirmininkas

Prof. dr. Vaclovas Bogužas (Aleksandro Stulginskio universitetas, Žemės ūkio mokslai, Agronomija 01A)

Nariai

Prof. habil. dr. Gediminas Staugaitis (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Žemės ūkio mokslai, Agronomija 01A)
Prof. dr. Eugenija Kupčinskienė (Vytauto Didžiojo universitetas, Biomedicinos mokslai, Ekologija ir aplinkotyra 03B)
Dr. Vaclovas Stukonis (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Žemės ūkio mokslai, Agronomija 01A)
Dr. habil. Ewald Sieverding (Hohenheim universitetas, Žemės ūkio mokslai, Agronomija 01A)
 
Su disertacija galima susipažinti Aleksandro Stulginskio universiteto ir Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro bibliotekose.
En