Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Viktorijos Vaštakaitės disertacijos gynimas

Nuo: 2018-02-22 10:00
Iki: 2018-02-22 10:00
Vieta: Aleksandro Stulginskio universiteto centrinių rūmų posėdžių salė (Studentų g. 11, Akademijos mstl., 53361 Kauno r., 211 kab.)
Viktorijos Vaštakaitės disertacijos gynimas

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Sodininkystės ir daržininkystės instituto doktorantės Viktorijos Vaštakaitės žemės ūkio mokslų srities Agronomijos mokslo krypties daktaro disertacijos „Metabolitų ir mineralinių elementų valdymo Brassicaceae daiginiuose fotofiziologiniai aspektai" gynimas Aleksandro Stulginskio universiteto centrinių rūmų posėdžių salėje (Studentų g. 11, Akademijos mstl., 53361 Kauno r., 217 kab.).

Mokslinė vadovė

Dr. Akvilė Viršilė (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Žemės ūkio mokslai, Agronomija, 01 A).

Pirmininkas

Prof. dr. Pranas Viškelis (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Žemės ūkio mokslai, Agronomija 01A)

Nariai

Dr. Ramunė Bobinaitė (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Žemės ūkio mokslai, Agronomija 01A)
Doc. dr. Jurgita Kulaitienė (Aleksandro Stulginskio universitetas, Žemės ūkio mokslai, Agronomija 01A)
Prof. habil. dr. Audrius Sigitas Maruška (Vytauto Didžiojo unisveritetas, Fiziniai mokslai, Chemija 03P)
Dr. Anna Kolton (Krokuvos žemės ūkio universitetas, Žemės ūkio mokslai, Agronomija 01A)

Su disertacija galima susipažinti Aleksandro Stulginskio universiteto ir Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro bibliotekose.

En