Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Sėjomainų įvairinimas ir agrotechnologijų optimizavimas biologinės įvairovės bei agroekosistemų funkcijų atkūrimui

En