Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Seminaras „Netinkamų ir apleistų žemės plotų panaudojimas ekologinio tvarumo stiprinimui: Populus genties medžių plantaciniai želdiniai“

Nuo: 2019-10-10 09:00
Iki: 2019-10-10 12:00
Vieta: Liepų g. 1, Girionys, 53101 Kauno r.
Kontaktinis asmuo: dr. Sigutė Kuusienė
Tel. 8 616 08 998

Lektoriai: dr. Audrius Gradeckas ir dr. Gintautas Urbaitis.

Organizatorius Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Miškų institutas.

Seminaras organizuojamas įgyvendinant projektą „Inovatyvių technologijų diegimas ir sklaida auginant Populus genties hibridų klonų želdinius žemės ūkiui netinkamose žemėse“ (Nr. 14PA-KK-18-1-03442-PR001) pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“.

En