Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Uosio ir drebulės in vitro kultūrų sąveikos su simbiotinėmis bakterijomis įtaka šių medžių antipatogeninio atsparumo susidarymui

Projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-22-0269

Projekto pavadinimas: „Uosio ir drebulės in vitro kultūrų sąveikos su simbiotinėmis bakterijomis įtaka šių medžių antipatogeninio atsparumo susidarymui“

Praktikos trukmė: 2020 m. lapkričio mėn. – 2021 m. balandžio mėn.

Studentė: Greta Striganavičiūtė

Studentės vadovė: Vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Vaida Sirgedaitė-Šėžienė

Projekto tikslas: Įvertinti augalų simbiotinių bakterijų iš Paenibacillus ir Pseudomonas genčių įtaką miško medžių atsparumo mechanizmų prieš patogenus susidarymui.

Projekto aprašymas: Ieškant efektyvių kovos su patogeniniais grybais priemonių, itin svarbu yra tirti gamtinius elementus, teigiamai veikiančius medžių antipatogeninio atsparumo susidarymą. Tarp tokių elementų gali būti ir simbiotinės augalų bakterijos. Yra žinoma, kad kai kurios simbiotinės bakterijos (ypatingai Paenibacillus ir Pseudomonas genčių bakterijos) ne tik stiprina augalų vystymąsi, gamindamos tokias augalams svarbias medžiagas, kaip fitohormonai, bet ir geba suteikti augalams apsaugą nuo patogenų, išskirdamos antimikrobinius cheminius junginius bei šitaip slopindamos žalingųjų mikroorganizmų, taip pat ir grybų, augimą. Be galimo tiesioginio poveikio grybams, svarbu yra tirti ir bakterijų poveikį pačių medžių atsparumo susidarymui. Medžių atsparumas patogenams yra siejamas su bendru medžių gyvybingumu, augimo energija bei sugebėjimu sintetinti ir mobilizuoti optimalius antrinių metabolitų, tarp kurių ypač didelę reikšmę turi fenoliniai junginiai, kiekius audiniuose. Kadangi skirtingų augalų genotipų gebėjimas sintetinti antrinius metabolitus bei juos mobilizuoti kovai su patogenais yra nevienodas, šiuo atžvilgiu tikslingas yra ir genetinės atrankos vykdymas. Numatomas studento tiriamasis darbas bus skirtas įvertinti augalų simbiotinių bakterijų iš Paenibacillus ir Pseudomonas genčių įtaką miško medžių atsparumo mechanizmų prieš patogenus susidarymui. Atliekant tyrimą, planuojama nustatyti, kaip sąveika su Paenibacillus ir Pseudomonas genčių bakterijomis in vitro kultūroje pakeičia skirtingų paprastojo uosio genetinių šeimų ir skirtingų drebulės bei hibridinės drebulės genotipų morfologinį vystymąsi, gynybinių antrinių metabolitų sintezę bei atsparumą grybiniams patogenams.

Projektas bendrai finansuotas iš Europos Socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-22-0269) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).

En