Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Uždaro tipo augalų kultivavimo technologija nanoinžinerijai skirtų peptidų augalinės žaliavos ruošimui

Projekto Nr. 01.2.2-LMT-K-718-01-0037           

Projekto pavadinimas „Uždaro tipo augalų kultivavimo technologija nanoinžinerijai skirtų peptidų augalinės žaliavos ruošimui“

Projekto vykdymo laikotarpis: 2017 m. gruodžio mėn. – 2021 m. gruodžio mėn.

Projekto mokslinio tyrimo vadovas dr. Danas Baniulis

Santrauka. Pramonėje ir medicinoje augantis naujos kartos biomedžiagų poreikis atveria palankias perspektyvas molekulinio ūkininkavimo technologijų taikymui ir žemės ūkio biotechnologijos plėtojimui Lietuvoje. Projekto vykdymo metu bus atliekami originalūs tyrimai skirti augalinės žaliavos paruošimo in vitro ir konkrečių naujų peptidų gamybos technologijos kūrimui. Pirmame etape bus atliekami pasirinktų EMIP augalų transformacijos konstrukcijų kūrimo, tabako augalų transformacijos ir EMIP raiškos vertinimo darbai. Panaudojant sukurtas tabako augalų linijas bus sukurta audinių kultivavimo uždaroje sistemoje technologija, kuri užtikrins ekonominiu ir funkciniu atžvilgiu efektyvų augalinės žaliavos paruošimą. Tyrimui bus taikomi ūglių, šaknų ir nediferencijuotų ląstelių audiniai. 

Siekiamas rezultatas. Bus sukurta uždara tabako augalų audinių kultivavimo technologija pritaikytą ekstraląstelininės matricos baltymus imituojančių peptidų augalinės žaliavos paruošimui. Projekto dėmesys bus sutelktas į programos sukuriamas galimybes plėtoti mokslinius tyrimus, mokslo žinių potencialo stiprinimą ir užtikrinti kuriamų technologijų patentinę apsaugą.

Projektas finansuojamas Europos Regioninės plėtros fondo lėšomis pagal Priemonės Nr. 01.2.2-LMT-K-718 veiklą „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ veiklą „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai, skirti kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami“.

En