Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Agrocheminių tyrimų laboratorija

Vadovas prof. habil. dr. Gediminas Staugaitis, gediminas.staugaitis@lammc.lt, (8 37) 31 24 12. Visi darbuotojai

Mokslinių tyrimų tematika

 • Mineralinių trąšų ir dirvožemio gerinimo medžiagų įtaka žemės ūkio augalų derliui, jo kokybei bei dirvožemio savybėms
 • Dirvožemio įvairių agrocheminių bei fizikinių savybių pokyčiai veikiant natūraliems ir antropogeniniams veiksniams, jų intensyvumas bei priežastys
 • Augalų mitybos azotu, fosforu, kaliu bei kitais elementais diagnozavimo metodai ir aplinkos užterštumas
 • Mėšlo, kompostų, nutekamųjų vandenų, digistato naudojimas tręšimui pagal gamtosaugos reikalavimus
 • Dirvožemio savybių atvaizdavimo skaitmeniniuose žemėlapiuose metodų paieška ir taikymas. Dirvožemio maisto medžiagų kiekio žemėlapių, tręšimo ir kalkinimo planų sudarymas. Konsultacijos
 • Žemės ūkio naudmenų agrocheminių savybių – pH, mineralinių azoto bei sieros, judriųjų fosforo bei kalio – kaitos ilgalaikiai tyrimai ir tręšimo rekomendacijų rengimas
 • Naujų laboratorinių tyrimo metodų paieška ir įsisavinimas. Laboratoriniai tyrimai: dirvožemio, augalų, pašarų, maisto, geriamojo vandens, atliekų, pelenų, nuotekų, kuro, oro filtrų, mineralinių ir organinių trąšų, dirvožemio gerinimo medžiagų, augalų apsaugos produktų kokybės

Paslaugos

 • Dirvožemio, durpių, vandens ir nuotekų, maisto, pašarų, pesticidų ir trąšų tyrimai
 • Sudaromi tręšimo planus, kalkinimo planai
 • Vykdomi fundamentiniai ir taikomieji mokslo tyrimai

Paslaugų įkainiai. Informacijos teiraukitės:

 • dėl cheminių analizių – Analitinio skyriaus priėmime – tel.: (8 37) 31 15 20; 8 620 38 835, el. paštu analize@lammc.lt
 • dėl ėminių paėmimo ir dirvožemio agrocheminio tyrimo – Agrocheminių tyrimų skyriuje – tel.: (8 37) 311 531; 8 686 44 579, el. paštu kestutis.zemantauskas@lammc.lt
 • dėl augalų tręšimo mineralinėmis trąšomis – Agrocheminių tyrimų skyriuje – tel.: (8 37) 311 531; 8 686 44 579, el. paštu kestutis.zemantauskas@lammc.lt
 • dėl augalų tręšimo organinėmis trąšomis(mėšlas, dumblas, kompostai) – Agrocheminių tyrimų skyriuje – tel. 8 616 03 855, el. paštu donatas.sumskis@lammc.lt
 • dėl tręšimo planų sudarymo – Agrocheminių tyrimų skyriuje – tel. (8 37) 31 16 84, el. paštu kestutis.zemantauskas@lammc.lt
 • dėl tiksliojo tręšimo (precizinio) – Agrocheminių tyrimų skyriuje – tel. 8 616 03 855, el. paštu donatas.sumskis@lammc.lt 

Informuojame, kad reaguodami į LR vyriausybės priimtus sprendimus dėl 2020 m. lapkričio 7 d. karantino paskelbimo, LAMMC filialo Agrocheminių tyrimų laboratorija tyrimus atliks ir dirbs įprastu laiku, tačiau taikys karantino apsaugines priemones ribodama kontaktą su užsakovais.

Prašome Jūsų kaip ir visada kartu su ėminiu pateikti užpildytus ėminio paėmimo aktus. Tyrimams skirtus ėminius su užpildytu aktu siųskite per siuntų tarnybą, galite pristatyti ir patys, tačiau tyrimams atvežti ėminiai turi būti palikti laboratorijos pirmame aukšte tam skirtoje vietoje. Prašome užsakovų supratingumo ir į priėmimą (kab. Nr. 215)  ėminių nenešti!!! Esant klausimų, skambinti į Analitinio skyriaus ėminių priėmimą tel. 8 620 38 835 arba rašyti el. paštu analize@lammc.lt. Tyrimų protokolai išsiunčiami Jūsų nurodytu el. pašto adresu, tik apmokėjus PVM sąskaitą-faktūrą, kuri pateikiama Jūsų ėminių priėmimo akte nurodytu elektroniniu paštu.

Ėminiai turi būti pateikti ne didesniu kaip 0,5 kg svoriu, išskyrus vandenį ir nuotekas, kurių teikiamas minimalus kiekis 1 litras. Ėminiai po tyrimo atlikimo gali būti saugomi ne daugiau kaip mėnesį. Po to jie utilizuojami.

Agrocheminių tyrimų laboratorijos Analitinio skyriaus ėminių priėmimas: tel. 8 620 38 835, el. paštas analize@lammc.lt.

En