Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Agrocheminių tyrimų laboratorija

Laikinai einanti vadovo pareigas dr. Lina Žičkienė, lina.zickiene@lammc.lt, +370 686 44 569. Visi darbuotojai

Mokslinių tyrimų tematika

 • Mineralinių trąšų ir dirvožemio gerinimo medžiagų įtaka žemės ūkio augalų derliui, jo kokybei bei dirvožemio savybėms
 • Dirvožemio įvairių agrocheminių bei fizikinių savybių pokyčiai veikiant natūraliems ir antropogeniniams veiksniams, jų intensyvumas bei priežastys
 • Augalų mitybos azotu, fosforu, kaliu bei kitais elementais diagnozavimo metodai ir aplinkos užterštumas
 • Mėšlo, kompostų, nutekamųjų vandenų, digistato naudojimas tręšimui pagal gamtosaugos reikalavimus
 • Dirvožemio savybių atvaizdavimo skaitmeniniuose žemėlapiuose metodų paieška ir taikymas. Dirvožemio maisto medžiagų kiekio žemėlapių, tręšimo ir kalkinimo planų sudarymas. Konsultacijos
 • Žemės ūkio naudmenų agrocheminių savybių – pH, mineralinių azoto bei sieros, judriųjų fosforo bei kalio – kaitos ilgalaikiai tyrimai ir tręšimo rekomendacijų rengimas
 • Naujų laboratorinių tyrimo metodų paieška ir įsisavinimas. Laboratoriniai tyrimai: dirvožemio, augalų, pašarų, maisto, geriamojo vandens, atliekų, pelenų, nuotekų, kuro, oro filtrų, mineralinių ir organinių trąšų, dirvožemio gerinimo medžiagų, augalų apsaugos produktų kokybės

Paslaugos

 • Dirvožemio, durpių, vandens ir nuotekų, maisto, pašarų, pesticidų ir trąšų tyrimai
 • Sudaromi tręšimo planus, kalkinimo planai
 • Vykdomi fundamentiniai ir taikomieji mokslo tyrimai

Paslaugų įkainiai. Informacijos teiraukitės:

 • dėl cheminių analizių – Analitinio skyriaus priėmime – tel. +370 620 38 835, el. paštu analize@lammc.lt
 • dėl ėminių paėmimo ir dirvožemio agrocheminio tyrimo – Agrocheminių tyrimų skyriuje – tel. +370 686 44 579, el. paštu kestutis.zemantauskas@lammc.lt
 • dėl augalų tręšimo mineralinėmis trąšomis – Agrocheminių tyrimų skyriuje – tel. +370 686 44 579, el. paštu kestutis.zemantauskas@lammc.lt
 • dėl augalų tręšimo organinėmis trąšomis (mėšlas, dumblas, kompostai) – Agrocheminių tyrimų skyriuje – tel. +370 616 03 855, el. paštu donatas.sumskis@lammc.lt
 • dėl tręšimo planų sudarymo – Agrocheminių tyrimų skyriuje – tel. +370 686 44 579, el. paštu kestutis.zemantauskas@lammc.lt
 • dėl tiksliojo tręšimo (precizinio) – Agrocheminių tyrimų skyriuje – tel. +370 616 03 855, el. paštu donatas.sumskis@lammc.lt 

Iškilus klausimams, skambinkite į LAMMC ŽI ATL Analitinio skyriaus ėminių priėmimą tel. +370 620 38 835 arba rašykite el. paštu analize@lammc.lt. Tyrimų protokolai išsiunčiami Jūsų nurodytu el. pašto adresu, tik apmokėjus išankstinę PVM sąskaitą-faktūrą, kuri pateikiama Jūsų ėminių priėmimo/atrinkimo akte nurodytu elektroniniu paštu.

Ėminiai turi būti pateikti ne didesniu kaip 0,5 kg svoriu, išskyrus geriamą vandenį ir nuotekas, kurių teikiamas minimalus kiekis 1 litras. Ėminiai po tyrimo atlikimo gali būti saugomi ne ilgiau  kaip mėnesį. Po to jie utilizuojami.

Agrocheminių tyrimų laboratorijos Analitinio skyriaus ėminių priėmimas: tel. +370 620 38 835, el. paštas analize@lammc.lt.

 

En