Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Vėžaičių filialas

Vadovė dr. Danutė Karčauskienė, danute.karcauskiene@lammc.lt, (8 46) 45 87 77, 8 671 34 605. Visi darbuotojai

Mokslinių tyrimų tematika

 • Dirvožemio rūgštėjimo proceso analizė ir valdymas taikant įvairaus intensyvumo kalkinimą
 • Rūgščių ir pakalkintų dirvožemių  tręšimo ir biogeninių elementų migracijos tyrimai
 • Dirvožemio erozijos proceso tyrimai ir priešerozinių priemonių  kompleksinis įvertinimas
 • Anglies junginių transformacijos tyrimai taikant skirtingo intensyvumo žemės dirbimą, tręšimą ir kalkinimą
 • Dirvožemio derlingumą ir ekologinį stabilumą palaikančių  priemonių mikrobiologinis, cheminis ir fizikinis įvertinimas
 • Augalų produktyvumo ir pasėlių piktžolėtumo tyrimai
 • Žolynų ekosistemų produktyvumo ir kokybės tyrimai
 • Žemės ūkio ir energinių augalų auginimo technologijų tobulinimas ir kūrimas
 • Energinių augalų introdukcija ir jų panaudojimas biokurui

Paslaugos

 • Organizuoja konferencijas, seminarus ir kursus ūkininkams, žemės ūkio bendrovių, konsultacinių tarnybų ir savivaldybių specialistams bei aukštesniųjų žemės ūkio mokyklų dėstytojams.
 • Pagal išankstinius žemdirbių užsakymus gamina ir platina nitraginą (rizogeną) ankštiniams augalams.
 • Teikia konsultacijas dirvų kalkinimo, tręšimo, biologinio azoto kaupimo, žemės dirbimo, žemės ūkio augalų agrotechnikos, sėjomainų, žolininkystės, agroekologijos, piktžolių kontrolės ir kt. klausimais.

Informacijos teiraukitės tel. (8 46) 45 82 33

Save

En