Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Vokės filialas

Vadovas dr. Almantas Ražukas, almantas.razukas@lammc.lt, +370 5 264 5439; +370 5 264 5430. Visi darbuotojai

Mokslinių tyrimų tematika

 • Įvairių kultūrinių ir natūralių augalų bendrijų poveikis lengvos granuliometrinės sudėties dirvožemių dirvotyros procesams
 • Nenašių žemių konservavimas; dirvožemio organinių medžiagų kiekio ir kokybės kitimo dėl antropogeninių veiksnių įtakos tyrimai
 • Mineralinių ir organinių trąšų (mėšlo, žaliosios trąšos, šiaudų, sapropelio) poveikio augalų derliui bei jo kokybei bei dirvožemio derlingumui tyrimai, augalų mitybos diagnostika
 • Dirvožemio cheminių elementų išplovimo tyrimai ekologiškai subalansuotos tausojamosios žemdirbystės sąlygomis, organinių trąšų poveikis maisto medžiagų migracijai priesmėlio paprastajame išplautžemyje
 • Energinių augalų auginimas biokurui, tręšiant nuotekų dumblo kompostu
 • Augalų fenologiniai stebėjimai įvairiose Lietuvos vietovėse. Fenologinių dėsningumų tyrimai
 • Bulvių selekcija ir naujų veislių dauginimas biotechnologiniais metodais
 • Lubinų ir grikių selekcija. Šių augalų naujų veislių dauginimas
 • Bulvių ligų tyrimai, prognozės, apsaugos priemonių rekomendacijos
 • Augalininkystės tyrimai įvairiose žemdirbystės sistemose Pietryčių Lietuvos mažo našumo dirvožemyje

Paslaugos

 • Konsultuojama dirvožemių racionalaus naudojimo, nenašių dirvožemių konservavimo ir rekultivacijos, trešimo bei kalkinimo klausimais.
 • Teikiama informacija apie įvairias chemines apsaugos priemones nuo ligų ir kenkėjų.
 • Konsultuojama nuotekų dumblo ir sapropelio panaudojimo dirvožemiui tręšti klausimais.
 • Vykdoma žieminių rugių, grikių, lubinų, aliejinio ridiko ir kitų augalų pradinė sėklininkystė.

 • Žemdirbystės sistemų, pritaikomų įprastai ir tausojamajai žemdirbystei bei netradicinių augalų auginimui, sudarymas.
 • Konsultuojama ekologinės žemdirbystės plėtojimo Pietryčių Lietuvoje klausimais ir intensyvių veislių augalų auginimu ekologiniuose ūkiuose.

Informacijos teiraukitės tel. +370 5 264 5439

 

En