Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Žemės ūkio augalų apsaugos aktualijos

2021 m. sausio 28 d. 13 val.

Mokslinio seminaro moderatorė dr. Roma Semaškienė


1300–1315

Seminaro atidarymas
Gintaras Brazauskas, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras

1315–1330

Duoninių javų žaliavos ir produktų kokybės tyrimai mikotoksinų aspektu
Yuliia Kochiieru, Audronė Mankevičienė, Jurgita Cesevičienė
https://youtu.be/jHDBeLBQ998 

1330–1345

Lauko daržovių fitofagų gausumo ir žalingumo kitimo tyrimai
Laisvūnė Duchovskienė
https://youtu.be/FIl4zuzpntM 

1345–1400

Braškių puvinių sukėlėjų identifikavimas ir biologinė kontrolė
Armina Morkeliūnė, Lina Šernaitė, Neringa Rasiukevičiūtė, Simona Lukošiūtė, Alma Valiuškaitė
https://youtu.be/nnhAWqEtgdI 

1400–1415

Inovatyvių sprendimų taikymas integruotai kenksmingųjų organizmų kontrolei
Alma Valiuškaitė, Lina Šernaitė, Armina Morkeliūnė, Simona Lukošiūtė, Neringa Rasiukevičiūtė
https://youtu.be/FNlJSZ2BGIg 

1415–1430

Informavimo, konsultavimo ir mokymų elektroninių paslaugų vykdant integruotą augalų apsaugą teikiamų paslaugų modernizavimas ir plėtra
Alma Valiuškaitė, Roma Semaškienė, Neringa Rasiukevičiūtė, Laisvūnė Duchovskienė, Danguolė Kavaliauskaitė, Nobertas Uselis, Jūratė Ramanauskienė, Gražina Kadžienė, Ona Auškalnienė 
https://youtu.be/IAg-HC26XhQ 

1430–1445

Integruotos kenksmingųjų organizmų kontrolės kryptingas diegimas intensyvaus ūkininkavimo
sąlygomis

Antanas Ronis, Gražina Kadžienė, Jūratė Ramanauskienė
https://youtu.be/kob08GcZFuI 

1445–1500

Gerosios praktikos žinių pasikeitimas siekiant išlaikyti sveiką dirvožemį Europoje (Best4Soil)
Antanas Ronis
https://youtu.be/f9bskOdLpYA 

1500–1515

Sprendimų priėmimo sistemų kenksmingųjų organizmų kontrolei platforma Europai
Roma Semaškienė, Björn Andersson, Antanas Ronis
https://youtu.be/PqQWusjJYDk 

1515–1530

Pamiškių reikšmė žalingam augalėdžių/visaėdžių poveikiui agro-/miško ekosistemoms
Olgirda Belova
https://youtu.be/aouIy3zzlj4 

1530–1600

Diskusija „Augalų sveikata Žaliojo kurso kontekste“
Moderatorė Roma Semaškienė
Diskusijos dalyviai: pranešėjai ir kiti sesijos dalyviai

En