Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Žemės ūkio bei miškų dirvožemių našumas ir tvarumas

2021 m. sausio 27 d. 9 val.

Mokslinio seminaro moderatorius dr. Virginijus Feiza

900–915

Seminaro atidarymas
Gintaras Brazauskas, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras

915–930

Ekologinės žemdirbystės ir miško ekosistemų įtaka lengvų dirvožemių tvarumui ir produktyvumui
Kęstutis Armolaitis, Jūratė Aleinikovienė, Jonas Arbačauskas, Donatas Šumskis
https://youtu.be/iA8PbtG7FqI 

930–945

Ilgalaikio tręšimo azotu, fosforu ir kaliu įtaka žemės ūkio augalų derliui, jo kokybei, dirvožemio agrocheminėms savybėms ir cheminių elementų išplovimui
Gediminas Staugaitis, Jonas Arbačauskas, Aistė Masevičienė, Lina Žičkienė, Donatas Šumskis,
Romas Mažeika, Šarūnas Antanaitis
https://youtu.be/WIvaxo_PpIo 

945–1000

Mineralinio azoto kaita organiniuose dirvožemiuose
Andrius Šarka, Gediminas Staugaitis
https://youtu.be/8zzpaVqcJ6g 

1000–1015

Nepasotintųjų balkšvažemių produktyvumo išsaugojimo galimybės agrarinėse ekosistemose
Regina Repšienė, Danutė Karčauskienė, Ieva Mockevičienė, Monika Vilkienė, Žilvinas Kryževičius,
Regina Skuodienė
https://youtu.be/dhHZZlc42T8 

1015–1030

Augalinės dangos ir vandentalpos įtaka skirtingos genezės dirvožemių fizikocheminėms ir biofizikinėms savybėms
Mykola Kochiieru, Virginijus Feiza, Jonas Volungevičius, Dalia Feizienė, Alvyra Šlepetienė, Gražina Skridlaitė
https://youtu.be/FWg6wpZEygo 

1030–1045

Pertrauka

1045–1100

Šiaudų panaudojimo būdai taikant intensyvią sėjomainą
Dalia Feizienė, Daiva Janušauskaitė, Virginijus Feiza, Mykola Kochiieru, Šarūnas Antanaitis, Irena Deveikytė,
Vytautas Seibutis, Jūratė Aleinikovienė, Simona Pranaitienė
https://youtu.be/X9wyDF9ozJ4 

1100–1115

Skirtingos cheminės sudėties ir fizinės formos kalkinių medžiagų efektyvumas agroekosistemoje
Regina Repšienė, Danutė Karčauskienė, Ieva Mockevičienė, Monika Vilkienė, Liudmila Tripolskaja,
Asta Kazlauskaitė-Jadzevičė
https://youtu.be/TtEma-9iaKQ 

1115–1130

Skirtingos cheminės sudėties ir struktūros kalkinimo medžiagų įtaka rūgštaus dirvožemio neutralizavimui
Donata Drapanauskaitė, Romas Mažeika
https://youtu.be/QRbLBzofNt0 

1130–1145

Biokuro pelenų pagrindu pagamintų tręšiamųjų produktų kokybė ir jų įtaka dirvožemiui ir augalams
Kristina Bunevičienė, Romas Mažeika
https://youtu.be/vWg6gKF2uOg 

1145–1215

Diskusija „Tvarus dirvožemio naudojimas“
Moderatorius Virginijus Feiza
Diskusijos dalyviai: pranešėjai ir kiti sesijos dalyviai

En