Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priemonės „MTTP tematinių tinklų, asociacijų veiklos stiprinimas“ projektas

Projektas „Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro veiklos stiprinimas“

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras įgyvendina projektą „Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro veiklos stiprinimas“ Nr. VP1-3.1-ŠMM-05-K-02-025, kuris finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis. Projekto pradžia – 2012 m. balandžio 16 d., pabaiga – 2014 m. liepos 23 d.

En