Pirmoji tarptautinė konferencija ,,Sodininkystės ir daržininkystės mokslinės aktualijos ir inovacijos 2016“

SAIH12016 m. birželio 2–3 d. Kaune (Miško g. 11, viešbutis Europa Royale Kaunas) vyks tarptautinė konferencija ,,Sodininkystės ir daržininkystės mokslinės aktualijos ir inovacijos 2016“, kurios vienas iš organizatorių  Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras. Registracija 2015 m. gegužės 4 d.–2016 m. vasario 29 d.  Registracijos forma

Santraukų priėmimas iki 2016 m. vasario 29 d., viso teksto pateikimas iki 2016 m. gegužės 25 d. Daugiau informacijos Skaityti toliau…

Doktorantės Jelenos Titovos daktaro disertacijos gynimas

Paveikslėlis42016 m. birželio 8 d. 10 val. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Vokės filialo doktorantė JELENA TITOVA gins žemės ūkio mokslų srities agronomijos mokslo krypties daktaro disertaciją „Tręšimo nuotekų dumblo kompostu įtaka energinių augalų biomasės formavimuisi ir cheminių elementų kaitai“ Aleksandro Stulginskio universiteto centrinių rūmų posėdžių salėje (217 kab.), Universiteto g. 11, Akademijos mstl., 53364 Kauno r. Visas disertacijos tekstas Skaityti toliau…

Doktorantė Ieva Jokubauskaitė gins daktaro disertaciją

Paveikslėlis42016 m. birželio 8 d. 13 val. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Vėžaičių filialo doktorantė IEVA JOKUBAUSKAITĖ gins žemės ūkio mokslų srities agronomijos mokslo krypties daktaro disertaciją „Tirpios ir humifikuotos anglies kitimas rūgščiuose dirvožemiuose taikant skirtingas kalkinimo ir tręšimo sistemas“ Aleksandro Stulginskio universiteto centrinių rūmų posėdžių salėje (217 kab.), Universiteto g. 11, Akademijos mstl., 53364 Kauno r. Visas disertacijos tekstas Skaityti toliau…

Kviečiame dalyvauti mokslinėje konferencijoje

12016 m. birželio 16 d. 10 val. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės institute (Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r.) vyks mokslinė konferencija ,,Augalininkystės mokslo naujovės ir technologijų plėtra“, skirta profesoriaus Leono Kadžiulio 90-osioms gimimo metinėms paminėti. Renginį remia Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija. Programa

Doktorantė Neringa Rasiukevičiūtė gins daktaro disetaciją

Paveikslėlis42016 m. birželio 10 d. 10 val. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Sodininkystės ir daržininkystės instituto doktorantė NERINGA RASIUKEVIČIŪTĖ gins žemės ūkio mokslų srities agronomijos mokslo krypties daktaro disertaciją „Braškių ir svogūnų puvinių sukėlėjų Botrytis spp. genetinė ir fenotipinė įvairovė, ligų prognozavimas ir kontrolė“ Aleksandro Stulginskio universiteto centrinių rūmų posėdžių salėje (217 kab.), Universiteto g. 11, Akademijos mstl., 53364 Kauno r. Visas disertacijos tekstas Skaityti toliau…

Doktorantė Karolina Gvildienė gins daktaro disertaciją

Paveikslėlis42016 m. birželio 14 d. 13 val. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Agrocheminių tyrimų laboratorijos doktorantė KAROLINA GVILDIENĖ gins žemės ūkio mokslų srities agronomijos mokslo krypties daktaro disertaciją „Kompostų kokybė, jų įtaka dirvožemiui ir augalams“ Aleksandro Stulginskio universiteto centrinių rūmų posėdžių salėje (217 kab.), Universiteto g. 11, Akademijos mstl., 53364 Kauno r. Skaityti toliau…

Doktorantė Lina Žičkienė gins daktaro disertaciją

Paveikslėlis42016 m. birželio 14 d. 10 val. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Agrocheminių tyrimų laboratorijos doktorantė LINA ŽIČKIENĖ gins žemės ūkio mokslų srities agronomijos mokslo krypties daktaro disertaciją „Mineralinio azoto kaita skirtinguose dirvožemiuose“ Aleksandro Stulginskio universiteto centrinių rūmų posėdžių salėje (217 kab.), Universiteto g. 11, Akademijos mstl., 53364 Kauno r. Visas disertacijos tekstas Skaityti toliau…

2016 metais NJF seminaras organizuojamas Kaune

Untitled2016 m. rugsėjo 15–16 d. Kaune vyks NJF (Šiaurės šalių žemės ūkio mokslininkų asociacija) seminaras ,,Novel methods for circulating plant nutrients – consequences for fertiliser value and soil fertility“. Organizatorius Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras. Daugiau informacijos