Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Mokslinės veiklos kryptys

  • Dirvožemio fizikinių, cheminių, biologinių savybių ir augalų mitybos procesų tyrimai, jų dėsningumų atskleidimas
  • Žemės ūkio ir miško augalų selekcijos, genetikos, biotechnologijos mokslinių pagrindų plėtojimas, naujų augalų veislių kūrimas, Lietuvos Respublikos augalų genofondo tyrimai ir plėtra
  • Žemės ūkio ir miško augalų biologijos dėsningumų tyrimai, kokybę ir produktyvumą lemiančių agrobiologinių sistemų modeliavimas
  • Žemės ūkio ir miško augalų mikrobiologijos, patologijos, patogenezės kontrolės, augalinių žaliavų ir produktų toksikologijos tyrimai
  • Žemės ūkio ir miško augalų produktų perdirbimo procesų ir saugojimo būdų modeliavimas ir optimizavimas, augalinių maisto produktų sauga ir kontrolė, sodo ir daržo augalų biologiškai aktyvių medžiagų natūralioje ir perdirbtoje produkcijoje tyrimai
  • Agrarinių ir miško ekosistemų tvarumo tyrimai kintančio klimato sąlygomis
  • Žemdirbystės, sodininkystės ir miškininkystės sistemų tyrimai, socialinių ir ekonominių problemų tyrimai žemės ir miškų ūkio politikai formuoti

En