Priėmimas į agronomijos ir miškotyros doktorantūros studijas

aTeKEAERcLietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras skelbia priėmimą į agronomijos ir miškotyros mokslo krypčių doktorantūros studijas. Dokumentus pateikti iki 2017 m. rugpjūčio 18 d.
Agronomijos ir miškotyros doktorantūros studijų tematikos ir vadovai. Priėmimo taisyklės. Prašymo forma

Svarbi informacija

Konkurso į agronomijos ir miškotyros doktorantūrą skelbimas Liepos 10 d.
Prašymų dalyvauti konkurse į agronomijos krypties doktorantūrą priėmimas ir dokumentų  registracija Liepos 10 d. – rugpjūčio 18 d.
Agronomijos krypties priėmimo komisijos posėdis (stojančiojo dalyvavimas būtinas)

Pretendentai bus informuoti asmeniškai

Prašymų dalyvauti konkurse į miškotyros krypties doktorantūrą priėmimas ir dokumentų  registracija Liepos 10 d. – rugpjūčio 18 d.
Miškotyros krypties priėmimo komisijos posėdis (stojančiojo dalyvavimas būtinas)

Pretendentai bus informuoti asmeniškai

Apeliacijų priėmimas

 

gali būti pateiktos Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro direktoriui raštu per kitą darbo dieną po Priėmimo komisijos posėdžio
Apeliacijų nagrinėjimas išnagrinėjamos per kitą darbo dieną po įteikimo

Pretendentams į doktorantūros studijas yra privalomas užsienio kalbos testas, jis vyksta priėmimo į doktorantūrą konkurso metu.

  • Dokumentai, skirti dalyvauti konkurse Agronomijos mokslo krypties doktorantūros studijoms, pateikiami Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro mokslinei sekretorei Vitai Tilvikienei. Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r., tel. 8 347 37 752, el. paštas vita.tilvikiene@lammc.lt, puslapis internete www.lammc.lt
  • Dokumentai, skirti dalyvauti konkurse Miškotyros mokslo krypties doktorantūros studijoms, pateikiami Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialo Miškų instituto mokslinei sekretorei Dianai Lukminei. Liepų g. 1, Girionys, Kauno r., tel. 8 37 54 72 21, el. paštas ekonsk@mi.lt, puslapis internete www.lammc.lt

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus

  • Pretendentas į doktorantūros studijas turi pateikti prašymą Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro direktoriaus vardu leisti dalyvauti doktorantūros atvirame konkurse.
  • Kartu su prašymu, kuriame nurodoma doktorantūros mokslo kryptis, forma ir pageidaujamos disertacijų tematikos prioriteto tvarka (ne daugiau kaip dvi), reikia pateikti tokius dokumentus:magistro arba jį atitinkančią kvalifikaciją patvirtinančio aukštojo mokslo diplomo bei jų priedėlio (priedo) originalai (parodyti) ir jų kopijas;
  • dviejų mokslininkų rekomendacijas;
  • gyvenimo ir mokslinės veiklos aprašymą (CV);
  • mokslinius straipsnius ir jų atspaudus (jeigu tokie yra);
  • paso asmens duomenų puslapio arba asmens tapatybės kortelės kopiją.

Daugiau informacijos tel. 8 347 37752, 8 37 547221, el. p. lammc@lammc.lt

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Comments are closed.