Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Centras šiandien

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras – valstybinis mokslinių tyrimų institutas. Centro strateginis tikslas – vykdyti žemės ūkio mokslų srities agronomijos ir miškotyros bei su jomis susijusių ekologijos ir aplinkotyros, biologijos, biofizikos, botanikos, zoologijos krypčių mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą.

Centre ir jo padaliniuose 2022 m. pabaigoje dirbo 476 darbuotojai – iš jų 166 mokslo darbuotojai, studijavo 68 doktorantai.

Centre atliekami tyrimai ir vykdomos įvairios mokslinės programos bei projektai. Mokslininkai dalyvauja nacionaliniuose (finansuojamuose Lietuvos mokslo tarybos, Lietuvos Respublikos žemės ūkio, Aplinkos, Ūkio ministerijų ir kt.) ir tarptautiniuose projektuose, finansuojamuose HORIZON EUROPE, HORIZON 2020, Europos teritorinio bendradarbiavimo, kitų ES programų lėšomis.

Vykdomos pagrindinių lauko, daržo, sėklavaisinių, kaulavaisinių ir uoginių augalų selekcijos programos. Sukurtos augalų veislės įrašomos į Nacionalinį augalų veislių sąrašą bei ES žemės ūkio augalų ir daržovių rūšių veislių bendrąjį katalogą. Nuo augalų selekcijos Lietuvoje pradžios (1922 m.) visuose Centro filialuose sukurta daugiau nei 490 lauko, sodo ir daržo augalų veislių. Daugelis jų sėkmingai auginamos Lietuvoje, kaimyninėse ir kitose šalyse.

   

Save

Save

Save

En