Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

NUORODOS

Valstybinės institucijos

Lietuvos Respublikos Prezidentas http://www.president.lt
Lietuvos Respublikos Seimas http://www.lrs.lt
Lietuvos Respublikos Vyriausybė http://www.lrv.lt
LR aplinkos ministerija http://www.am.lt
LR energetikos ministerija http://www.enmin.lt
LR finansų ministerija http://www.finmin.lt
LR krašto apsaugos ministerija http://www.kam.lt
LR kultūros ministerija http://www.lrkm.lt
LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija http://www.socmin.lt
LR susisiekimo ministerija http://www.sumin.lt
LR sveikatos apsaugos ministerija http://www.sam.lrv.lt
LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija http://www.smm.lt
LR teisingumo ministerija http://www.tm.lt
LR užsienio reikalų ministerija http://www.urm.lt
LR ekonomikos ir inovacijų ministerija http://www.eimin.lrv.lt
LR vidaus reikalų ministerija http://www.vrm.lt
LR žemės ūkio ministerija http://www.zum.lrv.lt/
LR Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba http://www.etika.gov.lt/

Valstybiniai mokslinių tyrimų institutai

Fizinių ir technologijos mokslų centras http://www.ftmc.lt
Gamtos tyrimų centras http://www.gamtostyrimai.lt
Inovatyvios medicinos centras http://web.imcentras.lt/
Lietuvos socialinių tyrimų centras http://www.lstc.lt
Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas http://www.laei.lt
Lietuvos energetikos institutas http://www.lei.lt
Lietuvių kalbos institutas http://www.lki.lt
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas http://www.llti.lt
Lietuvos istorijos institutas http://www.istorija.lt
Lietuvos kultūros tyrimų institutas http://www.lkti.lt
Nacionalinis Vėžio institutas http://www.nvi.lt/

Valstybiniai universitetai

Kauno technologijos universitetas http://www.ktu.lt
Klaipėdos universitetas http://www.ku.lt
Lietuvos edukologijos universitetas http://www.vpu.lt
Lietuvos sporto universitetas http://www.lsu.lt/
Lietuvos muzikos ir teatro akademija http://www.lmta.lt
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas http://www.lsmuni.lt
Mykolo Romerio universitetas http://www.mruni.eu/lt/
Šiaulių universitetas http://www.su.lt
Vilniaus dailės akademija http://www.vda.lt
Vilniaus universitetas http://www.vu.lt
Vytauto Didžiojo universitetas http://www.vdu.lt

Ekspertinės institucijos

Lietuvos mokslų akademija http://www.lma.lt
Lietuvos mokslo taryba http://www.lmt.lt
Studijų kokybės vertinimo centras http://www.skvc.lt

Agentūros

Centrinė projektų valdymo agentūra http://www.cpva.lt
Europos socialinio fondo agentūra http://www.esfa.lt
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) http://www.mita.lt
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie ŽŪM http://www.nma.lt
Švietimo mainų paramos fondas http://www.smpf.lt

Slėniai, mokslo ir verslo integracija

Slėnis ,,Nemunas” http://www.slenis-nemunas.lt/
Jūrinis slėnis http://balticvalley.lt/
Santakos slėnis http://www.santakosslenis.lt/
Santaros slėnis http://www.santariskes.eu/index.php?-1640159473
Saulėtekio slėnis http://www.sunrisevalley.lt/
Mokslo studijų stebėsenos ir analizės centras (MOSTA) http://www.mosta.lt/
Žinių ekonomikos forumas http://www.zef.lt/zef/index.php

Kitos įstaigos

Augalų genų bankas http://www.agb.lt
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba http://www.lzukt.lt
Valstybinė augalininkystės tarnyba prie ŽŪM http://www.vatzum.lt/
LR Žemės ūkio rūmai http://www.zur.lt

Asociacijos, sąjungos

Agrarinių ir miškų mokslų institutų asociacija http://www.ammia.lt
Lietuvos grūdų perdirbėjų asociacija http://www.allgrain.lt/
Lietuvos kosmoso asociacija http://www.space-lt.eu/
Lietuvos mokslo periodikos asociacija http://serials.lt/naujienos/
Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija http://www.lmba.lt
Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija http://www.lzuba.lt
Lietuvos mokslininkų sąjunga http://www.lms.lt
Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga http://www.ljms.lt
Lietuvos agronomų sąjunga https://lt-lt.facebook.com/Lietuvos-agronom%C5%B3-s%C4%85junga-LAS-358600610912365/
Lietuvos ūkininkų sąjunga http://www.lus.lt

Informaciniai ištekliai

Lietuvos moksliniai žurnalai http://www.mab.lt/lt/istekliai-internete/mokslo-zurnalai
Lietuvos virtuali biblioteka https://www.lvb.lt
Informacija žemės ūkiui ir verslui www.agroakademija.lt

 

En