Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

NUORODOS

Valstybinės institucijos

Lietuvos Respublikos Prezidentas https://www.lrp.lt
Lietuvos Respublikos Seimas http://www.lrs.lt
Lietuvos Respublikos Vyriausybė http://www.lrv.lt
LR aplinkos ministerija https://am.lrv.lt 
LR energetikos ministerija https://enmin.lrv.lt
LR finansų ministerija https://finmin.lrv.lt 
LR krašto apsaugos ministerija http://www.kam.lt
LR kultūros ministerija https://lrkm.lrv.lt 
LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija https://socmin.lrv.lt 
LR susisiekimo ministerija https://sumin.lrv.lt 
LR sveikatos apsaugos ministerija http://www.sam.lrv.lt
LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija https://smsm.lrv.lt 
LR teisingumo ministerija https://tm.lrv.lt 
LR užsienio reikalų ministerija http://www.urm.lt
LR ekonomikos ir inovacijų ministerija http://www.eimin.lrv.lt
LR vidaus reikalų ministerija https://vrm.lrv.lt 
LR žemės ūkio ministerija http://www.zum.lrv.lt/
LR Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba http://www.etika.gov.lt/

Valstybiniai mokslinių tyrimų institutai

Fizinių ir technologijos mokslų centras http://www.ftmc.lt
Gamtos tyrimų centras http://www.gamtostyrimai.lt
Inovatyvios medicinos centras https://www.imcentras.lt/ 
Lietuvos socialinių mokslų centro Sociologijos institutas http://www.lstc.lt
Lietuvos socialinių mokslų centro Ekonomikos ir kaimo vystymo institutas https://www.ekvi.lt/ 
Lietuvos energetikos institutas http://www.lei.lt
Lietuvių kalbos institutas http://www.lki.lt
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas http://www.llti.lt
Lietuvos istorijos institutas http://www.istorija.lt
Lietuvos kultūros tyrimų institutas http://www.lkti.lt
Nacionalinis Vėžio institutas http://www.nvi.lt/

Valstybiniai universitetai

Kauno technologijos universitetas https://ktu.edu/ 
Klaipėdos universitetas http://www.ku.lt
Lietuvos sporto universitetas http://www.lsu.lt/
Lietuvos muzikos ir teatro akademija http://www.lmta.lt
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas https://lsmu.lt/ 
Mykolo Romerio universitetas http://www.mruni.eu
Vilniaus dailės akademija http://www.vda.lt
Vilniaus universitetas http://www.vu.lt
Vytauto Didžiojo universitetas http://www.vdu.lt

Ekspertinės institucijos

Lietuvos mokslų akademija http://www.lma.lt
Lietuvos mokslo taryba https://lmt.lrv.lt 
Studijų kokybės vertinimo centras http://www.skvc.lt

Agentūros

Centrinė projektų valdymo agentūra http://www.cpva.lt
Europos socialinio fondo agentūra https://www.esf.lt/ 
Inovacijų agentūra https://inovacijuagentura.lt/ 
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie ŽŪM https://nma.lrv.lt/ 
Švietimo mainų paramos fondas http://www.smpf.lt
Žemės ūkio agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
https://zua.lt/ 

Slėniai, mokslo ir verslo integracija

Slėnis Nemunas http://www.slenis-nemunas.lt/ 
Santakos slėnis http://www.santakosslenis.lt/
Saulėtekio slėnis http://www.sunrisevalley.lt/
Žinių ekonomikos forumas http://www.zef.lt/zef/index.php

Kitos įstaigos

Valstybinė miškų tarnyba https://amvmt.lrv.lt
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba http://www.lzukt.lt
Valstybinė augalininkystės tarnyba prie ŽŪM

https://vatzum.lrv.lt 

LR Žemės ūkio rūmai http://www.zur.lt

Asociacijos, sąjungos

Agrarinių ir miškų mokslų institutų asociacija  
Lietuvos grūdų perdirbėjų ir prekybininkų asociacija http://www.allgrain.lt/
Lietuvos mokslo periodikos asociacija http://serials.lt/naujienos/
Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija http://www.lmba.lt
Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija http://www.lzuba.lt
Lietuvos mokslininkų sąjunga http://www.lms.lt
Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga http://www.ljms.lt
Lietuvos agronomų sąjunga https://agronomusajunga.lt/ 
Lietuvos ūkininkų sąjunga http://lus.lt/ 

Informaciniai ištekliai

Lietuvos moksliniai žurnalai https://www.mab.lt/istekliai/duomenu-bazes/
Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka https://www.elaba.lt/elaba-portal/ 
Informacija žemės ūkiui ir verslui www.agroakademija.lt
En