Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Nacionaliniai projektai

Moksliniai tiriamieji darbai, finansuojami Lietuvos mokslo tarybos

Moksliniai taikomieji tyrimai, finansuojami Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Moksliniai taikomieji tyrimai, finansuojami Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ir jai pavaldžių valstybės institucijų

 1. „II-ojo lygio intensyvaus miškų būklės monitoringo ir naujo intensyvios stebėsenos barelio steigimo šlapynėms stebėti vykdymo paslaugų pirkimo sutartis“. Vadovas dr. Vidas Stakėnas. 2023 m.
 2. „CO2 emisijos iš sausintų ir nesausintų miškais apaugusių durpžemių bei miškuose paliktos skirtingo suirimo laipsnio negyvos medienos“. Vadovas dr. Kęstutis Armolaitis. 2022–2024 m. 

 3. „Bioindikacinis bebrų vaidmuo miško šlapynių buferinių zonų taršos nustatymui“. Vadovė dr. Olgirda Belova. 2022–2025 m.
 4. „Anglies sankaupų miško paklotėje ir viršutiniuose mineralinio dirvožemio horizontuose kaita skirtingo amžiaus pušynuose“. Vadovė dr. Iveta Varnagirytė-Kabašinskienė. 2022–2024 m.
 5. „Lietuvos privačių miškų savininkų socialinės ir ekonominės raidos stebėsenos (monitoringo) metodai“. Vadovas dr. Benas Šilinskas. 2022–2024 m.
 6. „Bioįvairovės ir ekosistemų savanoriškas saugojimas privačiuose miškuose: Europos Sąjungos šalių geroji patirtis, Lietuvos privačių miškų savininkų prioritetai ir motyvacijos, galimi finansinio skatinimo mechanizmai“. Vadovė dr. Diana Lukminė. 2022–2024 m.
 7. „Paprastojo uosio, mandžiūrinio uosio ir uosio hibridų atsparumo uosio džiūties sukėlėjui Hymenoscypus fraxineus įvertinimas Lietuvos sąlygomis“. Vadovė dr. Rita Verbylaitė. 2021–2024 m.
 8. „Atsparių šakninei pinčiai paprastosios eglės genotipų atranka“. Vadovas dr. Virgilijus Baliuckas. 2021–2023 m.
 9. „Skirtingų bakterinių preparatų efektyvumo, skatinant sisteminio antipatogeninio atsparumo susidarymą Lietuvos spygliuočių medžių rūšyse, įvertinimas“. Vadovė dr. Vaida Sirgedaitė-Šėžienė. 2021–2023 m.
 10. „Lietuvoje augančių pagrindinių medžių rūšių sodinamosios medžiagos gyvybingumo ir atsparumo patogenams didinimas, taikant inovatyvių fizikinių ir genetinių metodų derinį“. Vadovė dr. Vaida Sirgedaitė-Šėžienė. 2021–2024 m.
 11. „Dirvožemių organinės anglies tvarumo miško ekosistemose įvertinimas“. Vadovas dr. Vidas Stakėnas. 2020–2023 m.
 12. „Paprastojo ąžuolo, bekočio ąžuolo ir kalninės guobos genofondo išsaugojimo priemonės“. Vadovas dr. Virgilijus Baliuckas. 2020–2023 m.

Įgyvendinti projektai

 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos mokslo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-001-01-02-01 „Stiprinti inovacijų ekosistemas mokslo centruose“ projektai

Parama veikloms, skirtoms Europos mokslinių tyrimų erdvės prioritetams įgyvendinti, siekiant institucinių pokyčių 

 1. „Mokslo vertinimo sistemos Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centre sukūrimas“. Vadovė dr. Vita Tilvikienė. 2024–2025 m.

„RTO Lithuania“ projektai

 1. „Skirtingos prigimties cinko nanodalelių poveikio lapiniams burokėliams įvertinimas taikant cheminius jutiklius“ (AgroNanoSens). Projekto vykdomoji komanda: dr. Rūta Sutulienė (LAMMC), dr. Simona Tučkutė (LEI), dr. Rasa Pauliukaitė (FTMC). 2023–2024 m.
 2. „Miesto žaliosios infrastruktūros pritaikymas taršos mikroplastiku mažinimui ir sveikesnės aplinkos sukūrimui“ (GREENURGI). Projekto vykdomoji komanda: dr. Valda Araminienė (LAMMC), dr. Steigvilė Byčenkienė (FTMC), dr. Algis Džiugys (LEI). 2023–2024 m.
 3. „Žymėtųjų 13C ir 15N izotopų metodų taikymas, tiriant naujausių žieminių kviečių genotipų ir paprastojo kiečio potencialą švelninti klimato kaitą“ (Karboizotopas). Projekto vykdomoji komanda: dr. Monika Toleikienė (LAMMC), dr. Rūta Barisevičiūtė (FTMC), dr. Stasė Irena Lukošiūtė (LEI). 2023–2024 m.

Įgyvendinti projektai

Projektai, finansuojami iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų

Projektas, finansuojamas pagal ES struktūrinių fondų 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų Covid-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ 13.1.1-CPVA-K-703 priemonei „Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas“

 1. „Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro kuriamų žinių komercinimo ir technologijų perdavimo veiklos stiprinimas“. Vadovė dr. Vita Tilvikienė. 2021–2023 m.

Projektai, finansuojami pagal ES struktūrinių fondų 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų Covid-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ 13.1.2-VIPA-T-113 priemonę „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“

 1. „Mokslo paskirties pastato, esančio Instituto al. 1, Akademija, Kėdainų r., modernizavimas“, Nr. 13.1.2-VIPA-T-113-02-0026. 2020 m. balandžio mėn. – 2023 m. gegužės mėn.
 2. „Laboratorijos pastato, esančio Stoties g. 2, Akademija, Kėdainių r., modernizavimas“, Nr. 13.1.2-VIPA-T-113-02-0027. 2020 m. balandžio mėn. – 2023 m. gegužės mėn.
 3. „Mokslo paskirties pastato – laboratorijos, esančio Sodų g. 5, Babtai, Kauno r., atnaujinimas“, Nr. 13.1.2-VIPA-T-113-02-0028. 2020 m. balandžio mėn. – 2023 m. gegužės mėn.
En