Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Nacionaliniai projektai

Moksliniai tiriamieji darbai, finansuojami Lietuvos mokslo tarybos

Moksliniai taikomieji tyrimai, finansuojami Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Moksliniai taikomieji tyrimai, finansuojami Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ir ir jai pavaldžių valstybės institucijų

  1. „Darnūs miškai ateities visuomenei“. Vadovas dr. Marius Aleinikovas. 2017–2019 m.
  2.  „Atsparių šakninei pinčiai paprastosios pušies genotipų atranka“. Vadovas dr. Virgilijus Baliuckas. 2017–2019 m.
  3. „LAMMC augalų nacionalinių genetinių išteklių lauko kolekcijų palaikymas ir atnaujinimas“. Vadovas dr. Virgilijus Baliuckas. 2017 m.
  4. „II lygio miškų monitoringo vykdymo paslaugos“. Vadovas – dr. Vidas Stakėnas. Užsakovas – Valstybinė miškų tarnyba. 2017 m.
  5. „Senųjų lietuviškų sodo augalų veislių, augančių Žemaitijoje ir vidurio Lietuvoje, identifikavimas ir fitosanitarinės būklės ištyrimas bei jų dauginimas“. Vadovas prof. habil. dr. Vidmantas Stanys. Užsakovas – Augalų genų bankas. 2017 m.
  6. „Paprastosios eglės ir karpotojo beržo medienos savybių priklausomybės nuo augimo sąlygų ir genotipo įvertinimas palikuonių bandomuosiuose želdiniuose“. Vadovas dr. Virgilijus Baliuckas. 2016–2018 m.
  7. „Maksimalių šernų tankumo normų atskiruose Lietuvos regionuose parengimo paslaugų pirkimo sutartis“. Vadovė dr. Olgirda Belova. 2016–2017 m.
  8. „Eglės, maumedžio, beržo ir juodalksnio plantacinių miško želdinių veisimo rekomendacijų parengimas“. Vadovas dr. Gintautas Urbaitis. 2015–2017 m.
En