Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Nacionaliniai projektai

Moksliniai tiriamieji darbai, finansuojami Lietuvos mokslo tarybos

Moksliniai taikomieji tyrimai, finansuojami Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Moksliniai taikomieji tyrimai, finansuojami Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Miškų institutas

  • „Paprastosios eglės ir karpotojo beržo medienos savybių priklausomybės nuo augimo sąlygų ir nuo genotipo įvertinimas palikuonių bandomuosiuose želdiniuose“. Vadovas dr. Virgilijus Baliuckas. 2016–2018 m. 
  • „Maksimalių šernų tankumo normų atskiruose Lietuvos regionuose parengimo paslaugų pirkimo sutartis“. Vadovė dr. Olgirda Belova. 2016–2017 m.
  • „Eglės, maumedžio, beržo ir juodalksnio plantacinių miško želdinių veisimo rekomendacijų parengimas“. Vadovas dr. Gintautas Urbaitis. 2015–2017 m.
En