Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Veiklos kryptys

  1. Dirvožemio fizikinių, cheminių, biologinių savybių ir augalų mitybos procesų tyrimai, jų dėsningumų atskleidimas
  2. Miško augalų selekcijos, genetikos, biotechnologijos mokslinių pagrindų plėtojimas, naujų augalų kūrimas, Lietuvos Respublikos augalų genofondo tyrimai ir plėtra
  3. Miško augalų biologijos dėsningumų tyrimai, kokybę ir produktyvumą lemiančių miškininkystės sistemų modeliavimas
  4. Miško augalų mikrobiologijos, patologijos, patogenezės kontrolės, augalinių žaliavų ir produktų toksikologijos tyrimai
  5. Miško augalų produktų perdirbimo procesų ir saugojimo būdų modeliavimas ir optimizavimas
  6. Miško ekosistemų tvarumo tyrimai kintančio klimato sąlygomis
  7. Miškininkystės sistemų tyrimai, socialinių ir ekonominių problemų tyrimai miškų ūkio politikai formuoti

En