Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

MOKSLO ŽURNALAI IR LEIDINIAI

Centras yra vienas iš mokslinių žurnalų „Baltic Forestry“ (IF 2016 / 2017 – 0,635), „Zemdirbyste-Agriculture“ (IF 2016 / 2017 – 0,644), „Sodininkystė ir daržininkystė“, „Miškininkystė“, „Agronomy Research“ leidėjų.
2017 metais taip pat buvo išleisti kiti leidiniai:

En